Moduły Aretics T7

Rozbudowa funkcji systemu CMMS

Moduły do systemu Aretics T7 pozwalają na rozszerzenie jego funkcjonalności i dostosowanie systemu do potrzeb działu utrzymania ruchu. Moduły mogą być zbudowane zgodnie z wymaganiami klienta. Posiadamy też w ofercie kilka standardowych modułów, które pozwolą szybko rozszerzyć możliwości systemu CMMS.

ScadaVizz

Moduł WWW systemu Aretics T7
aretics_teaser
 • Aplikacja prezentująca kompleksowo stan całego zakładu.
 • ScadaVizz pozwala na integrację danych z wielu systemu i jest w pełni konfigurowalna pod klienta.
 • Aplikacja pozwala na prezentowanie graficznie dowolnych zintegrowanych danych, np.:
  – ilość aktualnie trwających awarii na maszynie/hali/zakładzie
  – data najbliższego przeglądu okresowego
  – czas (ilość minut) od zgłoszenia właśnie trwającej awarii

Aplikacja DisplayScreen

Moduł do systemu Aretics T7 aretics_teaser
 • Ekran informacyjny pozwala w łatwy sposób, zorientować się jak wygląda realizacja zadań utrzymania ruchu na całym zakładzie lub wybranym fragmencie.
 • Działa w samodzielnym oknie systemu windows nie obciążając licencji.
 • Dostosowanie wyświetlanych kolumn i filtru zadań zgodnie z życzeniem klienta.
 • Łatwy sposób na informowanie pracowników o zgłoszonych zadaniach bez konieczności logowania do systemu

Excel Reports

Moduł do systemu Aretics T7aretics_teaser
 • Plugin eksportujący dane z aretics T7 do określonego szablonu excela.
 • Ilość szablonów i ich konfiguracja jest dowolna.
 • Szablony mogą zawierać tabele, wykresy itp. bazujące na zakładce data. Dzięki takiemu rozwiązaniu plugin umożliwia praktycznie tworzenie dowolnych zestawień i raportów z możliwośćią ich edycji.  

Notyfikacja E-mail o zadaniach

Moduł do systemu Aretics T7aretics_teaser
 • Plugin zapewnia automatyczne powiadamiania na skrzynkę e-mailową lub wiadomość SMS.
 • Wiadomość email zostanie wysłana przy utworzeniu zadania lub zmianie odpowiedzialnego.
 • Jeśli za zadanie odpowiedzialna jest grupa to wiadomość zostanie wysłana do wszystkich członków grupy, których adres email jeest wprowadzony do systemu.

Generowanie wykresów Gantta

Moduł do systemu Aretics T7aretics_teaser
 • Plugin generujący plik Excel z wykresem Gantta na podstawie listy zadań w systemie.
 • Dane do wykresu mamy pod jednym przyciskiem.
 • Bardzo łatwa konfiguracja widoków na podstawie których generowany jest wykres.
 • Wykres będzie posiadał takie kolory jakie wybierzesz, wbudowany moduł do wyboru kolorów dla kategorii (automatycznie dobierany kolor w przypadku braku wyboru).
 • Możliwość zamówienia dopasowanej własnej szaty graficznej.