ScadaVizz

Moduł WWW systemu Aretics T7
aretics_teaser
Jest to aplikacja w pełni zintegrowana z systemem AreticsT7, pozwalająca na prezentowanie stanu maszyn i prac z systemu Aretcs T7 poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacja działa poprawnie i testowana jest ze wszystkimi desktopowymi przeglądarkami internetowymi obsługującymi html5.
 
Aplikacja pozwala na prezentowanie dowolnych danych wynikających z czynności prowadzonych w systemie Aretics T7. Przykładowymi danymi są:
 •  ilość aktualnie trwających awarii na maszynie/hali/zakładzie
 •  data najbliższego przeglądu okresowego
 •  czas (ilość minut) od zgłoszenia właśnie trwającej awarii
Dodatkowo Aretics ScadaVizz udostępnia mechanizm pozwalający na prezentację danych zbieranych bezpośrednio z maszyn. W tym celu aplikacja dokłada odpowiednią strukturę tabel w bazie danych systemu Aretics T7. Struktura ta odpowiednio wypełniana danymi przez dowolny zewnętrzny system typu SCADA lub autorskie oprogramowanie klienta pozwala na:
 •  prezentację zbieranych danych na bieżąco w aplikacji Aretics ScadaVizz
 •  przeglądanie historii w postaci wykresów

Dopasowanie aplikacji do potrzeb klienta

Elastyczny system konfiguracji. Konfiguracja aplikacji odbywa się za pomocą prostych skryptów SQL co daje bardzo dużą elastyczność w kwestii dostosowania prezentowanych danych do potrzeb klienta. Tabele i widoki konfiguracyjne pozwalają na utworzenie dowolnego zestawu statusów maszyn oraz reguł według których maszyny zaliczane są do poszczególnych statusów.

Jeżeli przedsiębiorstwo dodatkowo wymaga specyficznych funkcji to wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, każda z potrzeb przedstawionych przez klienta może być bez przeszkód zrealizowana.
Podstawowa konfiguracja aplikacji Aretics ScadaVizz zawiera:
 •  skrypt SQL tworzący odpowiednią strukturę w bazie danych systemu Aretics T7
 •  konfigurację 3 statusów i 5 parametrów maszyn zgodnie z życzeniem klienta
Szkolenie z konfiguracji parametrów zewnętrznych dla aplikacji Aretics ScadaVizz
Aby wyjść na przeciw firmom, które posiadają własny dział IT chętny do pracy, na życzenie klienta możemy przeprowadzić szkolenia z konfiguracji aplikacji Aretics ScadaVizz. Na szkoleniach omawiane są następujące zagadnienia:
 • metody wpisywania danych parametrów zewnętrznych do bazy systemu AreticsT7
 • zarządzanie listą statusów maszyn
 • edycja reguł przydzielania statusów maszynom
 • konfiguracja zakresu i formatowania danych wyświetlanych w aplikacji ScadaVizz
 • konfiguracji analiz danych historycznych w systemie Aretics T7
Od osób uczestniczących w kusie wymagana jest praktyczna umiejętność tworzenia zapytań
SQL.

Poniżej przykładowe ekrany z aplikacji:

Przykład interfejsu ScadaVizz - widok linii produkcyjnej na podstawie rysunku technicznego

Przykład interfejsu ScadaVizz - widok hali produkcyjnej na podstawie zdjęcia

Wykres zarejestrowanych wartości ScadaVizz w systemie Aretics T7